Zbavte se starostí o údržbu zahrady a přenechte to nám:

Podle Vašich přání a požadavků zajistíme celoroční či pouze sezónní nebo jednorázovou péči.

Můžete nám svěřit již od 250 Kč/ hod. tyto práce:

  • Kompletní servis exteriérové a interiérové zeleně, odborný dohled, její sezonní údržbu a ošetření, sekání trávy dle potřeby 

  • Úpravu terénu, novou výsadbu a prořezávání okrasných dřevin, stromů, rizikové kácení, nebo frézování pařezů

  • Údržbu trávníkových ploch a květeny, včetně likvidace vzniklých bioodpadů.

  • Kácení stromů, dřevin a následný úklid včetně odvoz

  • Prořezávání stromů, řez dřevin a keřů

  • Vertikutaci travnatých ploch

  • Úklid listí a kompostování